Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Przywieczerzynie Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Przywieczerzynie

Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym

Utworzono dnia 06.05.2020
Czcionka:

Zarządzenie Nr 2/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Przywieczerzynie

z dnia 5 maja 2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Przywieczerzynie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410),

po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w Oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Przywieczerzynie w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r., w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania w Oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Przywieczerzynie są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.spprzywieczerzyn.szkolna.net oraz na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej w Przywieczerzynie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 


 

Dyrektor Szkoły

Laura Andrzejczak

 

 

 


 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 2

W poprzednim tygodniu: 25

W tym miesiącu: 0

W poprzednim miesiącu: 99

Wszystkich: 5959